<img src="Images/E.gif" width=81 height=80 border=0>


 
De allereerste gegevens over het pand aan de Nobelstraat 9 in Brielle, ook bekend als 'De Wildeman' stammen uit het midden van de 15e eeuw. Al in 1445 duikt in het stedelijk archief van Brielle de naam 'De Wildeman' op.
Deze naamgeving betekent 'Woestaard' en wordt afgebeeld als een naakte reus gewapend met een knots. Dit oude symbool komt tegenwoordig nog in diverse wapenschilden voor.

In het jaar 1523 wordt bij een zogenaamde '...ordonnantie van de brant...' vermeld dat in het pand 'De Wildeman' permanent twee emmers bluswater aanwezig moeten zijn.

Uit de lange lijst van bewoners en eigenaren kan men opmaken dat het huidige pand oorspronkelijk uit twee percelen heeft bestaan die omstreeks 1750 door de toenmalige bewoner Mr. Theodorus Beels tot één pand, in Lodewijk XV -stijl, worden samengevoegd.
Het huis heeft en bewogen geschiedenis achter de rug. Het was onder meer de patriciërswoning voor een burgemeester van Brielle, maar ook voor een gemeentesecretaris in vroeger tijden. Er heeft een dijkgraaf gewoond en een lid van de Provinciale Staten, kortom een schare van welgestelde en belangrijke lieden heeft lange tijd het statige pand bewoond.
Omstreeks 1882 is het de koopman Ary Lenis Verwoerd die in het gebouw een winkel in koloniale waren exploiteert. Deze situatie heeft tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geduurd.
Na een korte periode, waarin de Rotterdamse bank een vestiging in het pand heeft gehad, opent mevrouw M. Preinvalk er op 27 december 1957 een familiepension onder de naam 'Huize Austria'.
In 1963 wordt zij opgevolgd door mevrouw W. Lokerse die het pand een bestemming geeft als pension voor gastarbeiders.
Door de vele bestemmingen en eigenaren is de staat van onderhoud van het pand slecht en geeft het geheel een verwaarloosde indruk.

In 1976 krijgt het pand de uiteindelijke bestemming als meubeltoonzaal. In de loop van de tijd wordt 'De Wildeman' steeds meer wat het nu is: een sfeervolle omgeving voor het presenteren van een eigentijdse collectie, een ontwerpafdeling en textielatelier, waarin vorm en kleur wordt gegeven aan de individuele en specifieke wensen van onze klanten,

van U dus....